icpe-actel-cercetare-2013-2015-inovare

2013-2015 – INOVARE

Sistem de alimentare cu energie, monitorizare, control şi comunicaţie pentru habitate temporare aflate în izolaţie – SIGHAB.

icpe-actel-cercetare-2013-2015-inovare

2013-2015 – INOVARE

Sistem static inovativ de pornire a motoarelor electrice sincrone de mare putere – SSIPMS.

icpe-actel-cercetare-2011-2013-poscce

2011-2013 – POSCCE

Creşterea competitivităţii ICPE ACTEL prin certificarea principalelor familii de produse din nomenclator.

icpe-actel-cercetare-2009-2011-inovare

2009-2011 – INOVARE

Sistem informatizat de alimentare şi protecţie integrată destinat instalaţiilor de automatizare şi teleconducere din staţiile de transformare şi distribuţie a energiei electrice.