icpe-actel-eficiena-energetic-caracteristic-principal-a-produselor-dezvoltate-de-icpe-actel-s.a.-xlii

În numărul anterior am evidențiat necesitatea abordării soluțiilor convertoarelor ac/dc în relație cu obținerea unei eficiențe energetice maxime la transferul energetic sursă-consumator și cu o îmbunătățire evidentă a calității energiei atât la sursă, cât și la consumator. Cu acest prilej s-au trecut în revistă aspecte privind calitatea energiei furnizate de aceste convertoare, comportarea lor la un scurtcircuit la ieșire, calitatea curentului absorbit din sursă și bilanțul puterilor antrenate în conversie. În concluzie, s-au reliefat preocupările specialistilor ICPE ACTEL SA în optimizarea produselor din dotare privind termenii abordați în lucrare.

Trac]iunea electric` este unul din domeniile cele mai vizate în momentul de fa]` dat fiind interesul
consumatorilor de a g`si solu]ii viabile, indiferent de costuri, la viitorul combustibililor fosili, dar [i la eficien]a energetic` pe lan]ul surs` de alimentare - roata motoare ce asigur` deplasarea vehiculelor.
Din punct de vedere al motorului electric uti-
lizat, ast`zi se folosesc toate solu]iile constructive cunoscute, motor de cc, motor de curent alternativ asincron sau sincron. În cele ce urmeaz` vom evi-
den]ia aspectele cantitative [i calitative ale utiliz`rii motorului de cc cu excita]ie serie, o solu]ie clasic` utilizat` de mul]i ani în trac]iune, dar [i una nou` în raport cu ceea ce [tiin]a a pus la dispozi]ie speciali[tilor.