icpe-actel-eficiena-energetic-caracteristic-principal-a-produselor-dezvoltate-de-icpe-actel-s.a.-xliv

Î n numărul trecut am prezentat câteva din aplicațiile ICPE ACTEL în domeniul tracțiunii folosindun sistem de acționare în care elementul de execuție – conversie este tandemul convertor c.a./c.c. – motor de curent continuu cu excitație serie. S-au evidențiat în articol avantajele și dezavantajele utilizării motorului de cc cu excitație serie, caracteristicile statice și dinamice ale funcționării acestui ansamblu precum si măsurile ce trebuiesc avute în vedere pentru a se asigura o eficiență energetică maximă a transferului energie-lucru mecanic la axul motorului. S-au trecut în revista aplicații caracteristice în domeniul tracțiunii feroviare și navale.

Revin asupra unei aplica]ii foarte des întâlnite
în aplic]iile industriale [i anume managementul
bateriilor de acumulatori utilizate pentru asigurarea
unei surse de energie strict necesare în men-
]inerea unei siguran]e a consumatorilor vitali. Cele
mai vizate aplica]ii sunt legate de lan]ul produceretransport-
distrbu]ie energie electric` dar [i în foarte
multe unit`]i industriale unde nu sunt acceptate
întreruperi ale aliment`rii cu energie electric` din
re]eua public`.
În astfel de aplica]ii sunt implicate bateriile de
acumulatori cu plumb sau alcaline [i redresoarele –
surs` care func]ioneaz` în tampon cu acestea pentru
a le asigura energia necesar` acumul`rii [i stoc`rii
acesteia pentru momentele în care este nevoie de
acest sistem.
Problemele legate de importan]a aplica]iilor [i
mai ales de eficien]a energetic` în utilizarea redresoarelor
[i bateriilor de acumulatori sunt tratate cu
oarecare superficialitate de utilizatori motiv pentru
care voi reveni cu câteva lucruri suplimentare la o
prezentare ulterioar`.