icpe-actel-eficiena-energetic-caracteristic-principal-a-produselor-dezvoltate-de-icpe-actel-s.a.-xlv

Î n ultimul număr s-au evidențiat câteva din preocupările ICPE ACTEL de eficientizare a propriilor
produse și soluții eficiente din punct de vedere energetic, insistând pe soluția folosită în tandemul
redresor baterie de acumulatori și punctând atât aspectele privind cerințele și managementul bateriei,
cât și cele referitoare la redresoarele executate de firma amintită. S-au trecut în revistă
caracteristicile specifice ale unei baterii de acumulatori (rezistența electrică internă, capacitatea și
randamentul acumulatoarelor) ca elemente ce trebuiesc monitorizate și gestionate de redresor, precum
și regimurile de funcționare ale acestuia în relația sa cu sarcina, detaliindu-se regimul de
descărcare a bateriei în rețeaua de alimentare a redresorului și bineînțeles efectele privind eficiența
energetică a acestei abordări.

Una din aplica]iile abordate de ICPE ACTEL
în activit`]ile de cercetare, proiectare [i execu]ie
produse industriale din zona ac]ion`rilor electrice
o reprezint` solu]iile aferente trac]iunii electrice în
domeniul feroviar [i naval.
Indiferent de domeniu, naval sau feroviar, for]a
de trac]iune se realizeaz` prin interac]iunea vehiculului
cu mediul în care î[i desf`[oar` mi[carea
prin contact fie cu elice pentru mediul naval, fie
prin aderen]` cu suprafa]a de contact [i roata
motoare pentru mediul feroviar.
În general aceste vehicule sunt echipate cu
motoare electrice de c.c., de c.a. [i cu sisteme de
ac]ionare cu convertoare aferente. Rolul
motoarelor [i convertoarelor alimentate de la
surse de tensiune sigure este acela de a asigura
for]a motrice de mi[care, apt` de a învinge for]a
rezistent` de frânare atât în regim static, cât [i în
regim dinamic.
For]a de frecare a acestor vehicule are atât
component` constant` datorit` frec`rii dintre ele
[i mediul în care are loc mi[carea, dar [i componenta
voit` pentru regimurile de oprire dorit`,
component` care poate fi de natur` electric` [i/
sau mecanic`.