Preocupările permanente pentru aplicarea managementului modern şi standardizat în domeniile calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, pentru realizarea produselor şi serviciilor ICPE ACTEL, îndreptăţesc transformarea numelui societăţii într-un brand cunoscut la nivel naţional şi internaţional.

Totodată, ICPE ACTEL este membră a asociaţiilor patronale:

APREL - Patronatul Român din Industria Electronică, Electrotehnică, Tehnologia Informaţiilor şi Telecomunicaţiilor

FEPACM - Federatia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini

APE - Asociaţia Patronală ENERGIA,

PRCP - Patronatul Român din Cercetare şi Proiectare,

ACFR - Asociaţia Contractorilor de Foraj din România,

AGIR - Asociaţia Generală a Inginerilor din România precum şi a:

CNR - CME - Comitetul Naţional Român - Consiliul Mondial al Energiei,

CCIB - Camera de Comerţ şi Industrie a Bucureştiului,

CCIR - Camera de Comerţ şi Industrie a României


icpe-actel-certificate-Occupational Health and Safety System

Occupational Health and Safety System

icpe-actel-certificate-Environmental Management System

Environmental Management System

icpe-actel-certificate-Quality Management System

Quality Management System

icpe-actel-certificate-Autorizatie furnizor feroviar

Autorizatie furnizor feroviar

icpe-actel-certificate-Autorizatie partener livrare redresoare universale numerice

Autorizatie partener livrare redresoare universale numerice

icpe-actel-certificate-Acceptare produs redresor universal numeric

Acceptare produs redresor universal numeric

icpe-actel-certificate-Atestat ANRE

Atestat ANRE