Descriere Domeniu - Energie

ICPE ACTEL oferă echipamente electrice pentru domeniul energetic – generare şi distribuţie, pentru obiective noi, dar şi pentru modernizări/ retehnologizări sau reparaţii. Soluţiile noastre reflectă o experienţă de peste 60 de ani şi sunt realizate cu cele mai noi tehnologii din domeniu. Ele se adresează, cu precădere, generării energetice obţinute prin utilizarea surselor regenerabile (apă, solară şi eoliană).

 

Echipamentele electrice oferite sunt concepute după criterii de eficienţă energetică la utilizatorul final şi în respect faţă de mediul încojurător. Ele ţin seama de conceptele actuale de: raţionalizare a consumurilor, reducere a costurilor, soluţii ecologice şi managementul procesului, obţinute prin: optimizarea proceselor, monitorizare si mentenanţă adecvate.

 

ICPE ACTEL intervine în producerea energiei electrice în: centrale hidroelectrice, termoelectrice şi de cogenerare electrică şi termică, precum şi, potenţial, în centralele nucleare - partea clasică, cu echipamente electrice destinate sistemelor tehnice de reglare, automatizare şi control.

Totodată, ne facem simţită prezenţa în distribuţia energiei, cu echipamente electrice destinate distribuţiei propriu-zise, dar şi staţiilor de energoalimentare (gospodării de curent continuu).