Proiecte din Categoria : Proiecte CDI

//detaliere proiecte CDI

icpe-actel-cercetare--2020-2023-sistem-inovativ-inteligent-de-cretere-a-eficienei-energetice-n-cadrul-instalaiilor-de-foraj-siceeif

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

”Sistem Inovativ Inteligent de Creștere a Eficienței Energetice în cadrul Instalațiilor de Foraj – SICEEIF”

Cod SMIS 2014+:121610

 

Institutul de Cercetari si Proiectari Electrotehnice – Actionari Electrice  (ICPE-ACTEL SA) din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, anunţǎ începerea proiectului „Sistem Inovativ Inteligent de Creștere a Eficienței Energetice în cadrul Instalațiilor de Foraj – SICEEIF”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ, ȋn baza contractului de finanţare ȋncheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, ȋn cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologicǎ şi Inovare (CDI) ȋn sprijinul Competitivitǎţii Economice şi Dezvoltǎrii Afacerilor. 

 Conform contractului de finanţare, valoarea totalǎ a proiectului este de 4.369.703,52 lei. Valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ acordatǎ din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ (FEDR) este de 1.813.302,42 lei, iar valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ acordatǎ din bugetul naţional este 453.325,60 lei. 

Proiectul se va implementa ȋn Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, perioada de implementare a acestuia fiind de 36 luni, incepand cu 1 iunie 2020. 

Proiectul SICEEIF are ca scop realizarea în cadrul ICPE ACTEL S.A. a unei inovari de produs şi anume a unui sistem inovativ de recuperare a energiei electrice pierdută în prezent în timpul utilizării instalaţiilor de foraj marin şi terestru (extragerii/coborârii rapide şi frecvente a prăjinilor garniturii de foraj), cu posibilitatea exploatării resurselor regenerabile de energie fotovoltaică existente pe arealul aferent zonei de forare şi folosirea energiei recuperate în fluxul operaţional din staţia/platforma de foraj.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

 

Date de contact:

Manager proiect  ing. Marin Cristinel, 

Tel.: +40741238589, 

e-mail: cristi.marin@icpe-actel.ro

 

icpe-actel-cercetare--2020-2023-sistem-inovativ-de-protecie-anticoroziv-activ-a-metalelor-alimentat-de-la-surse-regenerabile-de-energie-sipamasre

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

” Sistem Inovativ de Protecţie Anticorozivă Activă a Metalelor Alimentat de la Surse Regenerabile de Energie – SIPAMASRE”

Cod SMIS 2014+:121611

 

Institutul de Cercetari si Proiectari Electrotehnice – Actionari Electrice  (ICPE-ACTEL SA) din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, anunţǎ începerea proiectului „Sistem Inovativ de Protecție Anticorozivă Activă a Metalelor Alimentat de la Surse Regenerabile de Energie – SIPAMASRE”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ, ȋn baza contractului de finanţare ȋncheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, ȋn cadrul Axei prioritare 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologicǎ şi Inovare (CDI) ȋn sprijinul Competitivitǎţii Economice şi Dezvoltǎrii Afacerilor. 

 Conform contractului de finanţare, valoarea totalǎ a proiectului este de 4.389.685,50 lei. Valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ acordatǎ din Fondul European de Dezvoltare Regionalǎ (FEDR) este de 1.799.929,28  lei, iar valoarea eligibilǎ nerambursabilǎ acordatǎ din bugetul naţional este 449.982,32 lei. 

Proiectul se va implementa ȋn Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, perioada de implementare a acestuia fiind de 36 luni, incepand cu 1 iunie 2020. 

Proiectul SIPAMASRE  are ca scop realizarea în cadrul ICPE ACTEL S.A. a unui sistem de protecţie anticorozivă activă în special a conductelor metalice  utlizate în transportul produselor petroliere aflate în medii agresive, alimentat din surse de alimentare regenerabile accesibile în zonele de exploatare, care are ca efect  micşorarea cantităţii de gaze de seră emise de echipament, micşorarea costurilor de întreţinere şi îmbunătăţirea eficienţei sale energetice.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

 

Date de contact:

Manager proiect  ing. Neagu Dan-Alexandru, 

Tel.: +40741238591, 

e-mail: neagu.dan@icpe-actel.ro